ตัวแทน

 

ตัวแทนการส่งออกและนำเข้า  การสั่งซื้อ

ตัวแทนการส่งออก การนำเข้า
ตัวแทนการสั่งซื้อสินค้า
บริการ ให้คำแนะนำซัพพลายเออร์

 

บริการแปลเอกสาร / ล่าม

บริการงานแปลเอกสารทั่วไป
บริการงานล่ามทั่วไป
จัดหาล่าม (ต้องมีการปรึกษาหารือ)

 

จัดตั้งบริษัท จัดหาบุคคลากร

จัดตั้งบริษัท
จัดหาบุคคลากร
ปรึกษาด้านกฎหมาย